Standardtingimused

Kõik tegevused teostatakse vastavuses Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni üldtingimustele. Üldtingimused piiravad muuhulgas vedaja vastutust kauba kahjustumise või kaudumise eest.

Märgitud tarne ja transiitaega arvestatakse suunistena. Ajaliselt garanteeritud veolepingud sõlmitakse kirjalike kokkulepetena.

Pretensioonid kauba puudumisele ja kahjustatusele tuleb esitada koheselt kauba saabumisel. Kahjunõue tuleb esitada kirjalikult 7 tööpäeva jooksul peale kauba vastuvõtmist.

Arveldus
Kaubaveo tasu arvestatakse mahukaalu alusel.
Maksustatav kaal arvestatakse järgnevalt:

Maanteevedu

  • 1 cbm = 333 kg
  • 1 laadimis meeter = 1850 kg
  • 1 EUR PLL = 740 kg
  • 1 EUR PLL = 0,4 laadimis meetrit
  • 1 FIN PLL = 925 kg
  • 1 FIN PLL = 0,5 laadimis meetrit

Lennuvedu

  • 1 m3 = 167 kg

Merevedu (LCL)

  • 1 m3 = 1000 kg

EUR aluste ringlus
NTG Transport OÜ ei tegele EUR-aluste vahetusega.

COD – tingimus kehtib üksnes NTG Transport OÜ kirjaliku kokkuleppe alusel. Tarnija arvel kajastuv vastava märkus ei kehti juhendina.

Reservatsioonid
Ohtlike kaupade ja temperatuuritundliku kauba vedu toimub ainult eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel.

Kauba saatja vastutab ohtlike kaupade korrektselt koostatud dokumentatsiooni eest mis sisaldab vastava kauba nimetust, ohtlikkusklassi ja UN numbrit. NTG Transport ei vastuta tekitatud kahjude ja nõuete mittetäitmise eest kui kliendi poolt on esitatud vale informatsioon või ebakorraktsed dokumentid või kui tegemist on puuduliku pakendamise ja/ või ebakorrektse märgistusega.

Hinnakiri ei sisalda käibemaksu, riigilõive, tollimakse ja muid võimalikke riiklikke makse.

Veosekindlustuse tegemiseks palume märkida vastav soov veotellimusel.

Kahjunõuded
Vaatamata sellele, et NTG Transport käsitseb Teie kaupu äärmise hoolikusega, juhtub ka meie töös vigu ja eksimusi. Juhul kui oleme Teie kaubasaadetise toimetanud kohale kahjustanuna või hilinemisega, palun teavitage meid juhtunust e-kirja teel.

Palun veenduge, et olete teinud märke saatelehele/CRM-le nähtavate kahjustuste kohta ning edastanud selle autojuhile.

Palun saatke oma kahjunõue e-kirja teel info@ntgtransport.ee, milles kirjeldate kauba või pakendi kahjustusi või puudusi.

Kinnitus Teie kahjunõude vastuvõtu kohta saabub hiljemalt 1 tunni jooksul. Käsitleme Teie kahjunõuet nii kiiresti kui võimalik.

Kõik tehingud teostatakse vastavalt Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldtingimustele (kehtivad 01.01.2001).