Transpordi terminid

Ei ole lihtne jälgida kõiki tehnilisi termineid, mis on transpordis kasutusel. Sellejaoks oleme koostanud listi enamlevinud väljenditest:

FCL Täiskonteinersaadetis. ISO standardile vastav konteiner, mis laaditakse täis ja tühjaks ühe saatja ja ühe saaja riskil ja kulul.
LCL Osasaadetis konteineris. On saadetis, mis pole piisavalt suur standardse kaubakonteineri täitmiseks.
TEU 20-jalane konteiner. Konteineritüübi suurus, kasulik pikkus (sisemised mõõtmed) on üldjuhul 5,9 m
BAF Kütuse lisatasu. Viitab transpordikulude muutuvale osale, mis kajastab kütuse hinna muutumisest tulenevat lisatasu.
CAF Valuuta kõikumistest põhjustatud lisakulu. Transpordikulule lisatav tasu, mis kajastab dollari ja muude valuutaühikute vahelist kursikõikumist.
PSS Peak Season Surcharges. Kõrghooaja (august – detsember) lisatasu mida laevaliinid rakendavad Asia to Europe vedudel.
Heavy Surcharge Ülekaalulise kauba lisatasu.
Low Sulphur Surcharge Surcharges are imposed on ships sailing in the Baltic Sea, Kattegat, Skagerrak, North Sea and the English Channel.
ISPS International Ship and Port Facility Security – refers to a surcharge resulting from the stricter requirements for transporters and port security. The surcharge is typically calculated per consignment.
Demurrage Demurrage is a charge payable to the owner of a chartered ship in respect of failure to load or discharge the ship within the time agreed. You have about three days to collect a container from the time notification arrives that it is ready.
Customs inspection fee linked to the freight forwarder and the shipping company’s management of the customs papers.
Wharfage A charge paid to the port for handling the container. This charge can vary from port to port.
EXW (Ex Works) Tarnekoha nimi. Müüja teeb kauba oma territooriumil kättesaadavaks. Ostja vastutab pealelaadimise eest. See tingimus seab maksimaalse vastutuse ostjale ja minimaalse vastutuse müüjale. Tarnetingimust Ex Works kasutatakse sageli kauba müümisel esialgse pakkumise tegemiseks, lisamata ühtegi muud kulu. EXW tähendab, et müüjal on kaup kokkulepitud kuupäeval tema territooriumil (ettevõte, tehas, ladu) pealevõtmiseks valmis. Ostja maksab kõik transpordikulud ja võtab endale riski kauba toimetamise eest sihtkohta. Müüja ei laadi kaupu veovahendile ega korralda nende tollivormistust. Kui müüja kauba laadib, teeb ta seda ostja riskil ja kulul. Kui pooled soovivad, et müüja vastutaks kauba laadimise eest väljasaatmisel ja kannaks laadimise riskid ja kulud, tuleb see fikseerida selgesõnaliselt müügilepingusse vastava klausli lisamisega.
FCA (Free Carrier) Tarnekoha nimi. Müüja annab ekspordi tollivormistuse läbinud kauba üle esimesele (ostja määratud) vedajale nimetatud kohas. Müüja maksab veo eest nimetatud tarnekohani ja risk läheb üle kauba üleandmisel esimesele vedajale.
FAS (Free Alongside Ship) (more detailed explanation provided under Incoterms)
FOB (Free On Board) (more detailed explanation provided under Incoterms)
CFR (Cost and Freight) (more detailed explanation provided under Incoterms)
CIF (Cost, Insurance and Freight) (more detailed explanation provided under Incoterms)
CPT (Carraige Paid To) (more detailed explanation provided under Incoterms)
CIP (Carriage and Insurance Paid to) (more detailed explanation provided under Incoterms)
DAT (Delivered At Terminal) (more detailed explanation provided under Incoterms)
DAP (Delivered At Place) (more detailed explanation provided under Incoterms)
DDP (Delivered Duty Paid) (more detailed explanation provided under Incoterms)